La strada: infra/struttura verde e paesaggi identitari